Aanmelden

Een afspraak voor een gesprek met een psychiater wordt telefonisch gemaakt via het medisch secretariaat op het nummer 050 31 81 65.

Het medisch secretariaat is elke werkdag tussen 8u en 18u bereikbaar.

Het PTC Rustenburg kan enkel medisch-psychiatrische ambulante therapie aanbieden na opname.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de psychiater kan de patiënt zijn/haar problematiek bespreken. Er wordt niet enkel bij de symptomen en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe de patiënt denkt over hoe één en ander is ontstaan. Welke factoren er mogelijks toe bijdragen dat de klachten niet over (kunnen) gaan of waarom situaties zich blijven herhalen. Hoe hij/zij zichzelf ziet in relatie tot andere mensen en wat zijn/haar verwachtingen zijn over de behandeling.

Zo kan er gezocht worden hoe PTC Rustenburg de patiënt met zijn/haar psychische klachten en problemen kan helpen, hetzij ambulant, residentieel of met deeltijdse nabehandeling.

De verwijzende arts of therapeut ontvangt van dit gesprek een verslag.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor een residentiële behandeling, volgt na het eerste gesprek een rondleiding in de toegewezen afdeling (paviljoen).

Het doel van deze rondleiding is om aan de patiënt te tonen en uit te leggen waar en op welke wijze de opname zal verlopen. De rondleiding biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de opname te bespreken.
Indien er niet onmiddellijk een plaats vrij is, dan blijft het centrum contact houden tot aan de opname.

We vinden het belangrijk dat de opname een vrijwillige keuze van de patiënt is.

Onze artsen

Hierbij geven we een overzicht van onze artsen. Onze artsen zijn te contacteren via het medisch secretariaat op het nummer 050 31 81 65.

Dr. Thibault Van Lysebetten
Hoofdgeneesheer
Tel:
050/32 53 02
Dr. Veerle De Volder
Psychiater
Dr. Elise Lasat
Psychiater
Dr. Françoise Loose
Arts
Dr. Eline Vanlangendonck
Arts