Zijn er wachtlijsten?

PTC Rustenburg heeft geen opnameafdeling. Bijgevolg komen de plaatsen op een afdeling maar vrij naarmate er patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen. Soms kan dat een tijd duren. Tijdens de duur dat je op de wachtlijst staat word je regelmatig op de hoogte gebracht over de wachttijd.

Voor de patiënten die werden doorverwezen door een ziekenhuis, een psychiater of organisatie werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg vertrouwen we er op dat de verwijzend behandelaar de zorg op zich blijft nemen tot het moment van de opname of dat de verwijzer, samen met de patiënt, zoekt naar een alternatief voor ons centrum wanneer de wachttijd door de verwijzer als te lang wordt ingeschat. We worden pas behandelaars vanaf het moment van de opname.

Voor de patiënten die worden doorverwezen door de huisarts, of die zich op eigen initiatief aanmelden, kan er gekeken worden of ze niet gedurende wachttijd op een laagfrequente basis kunnen worden gezien door de psychiater van de afdeling waarvoor ze werden geïndiceerd ter ondersteuning van het beleid van de huisarts.