VACATURES

Voor openstaande vacatures van PTC Rustenburg klik hier.

Voor openstaande vacatures van de overkoepelende VZW Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' klik hier.

Stageplaatsen


Onze contactpersonen voor stages binnen het multidisicplinair team:

* Stages psychologische dienst: Guy Meyers (guy [dot] meyers [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stages non-verbale therapie: Creatief therapeuten: Kim Note (kim.notedonald [dot] fisher [at] ptcrustenburg [dot] be (@ptcrustenburg.be)

                                                      Psychomotorisch therapeuten: Tomas Madou (tomas [dot] madou [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Verpleegkundige stages: Rein Van Gerven (rein [dot] vangerven [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stages maatschappelijk werk:  Joke Devriese (joke [dot] devriese [at] ptcrustenburg [dot] be)

Onze contactpersonen voor stages binnen de ondersteunende diensten:

* Stages administratie:
Ann Vermet (ann [dot] vermet [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stages keuken, onderhoud, technische dienst: Koen Dupont (koen [dot] dupont [at] ptcrustenburg [dot] be)

GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze vrijwilligers en medewerkers te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

U verneemt hierover meer in onze beleidstekst en de privacyverklaringen:

- Gegevensbeschermingsbeleid

- Privacyverklaring voor kandidaten

- Privacyverklaring voor stagiairs en vrijwilligers