Hoeveel kost een opname?

Aan een ziekenhuisopname zijn een aantal kosten verbonden. Het grootste deel hiervan wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan het ziekenhuis betaald.
Een deel van de kosten moet je als patiënt dus zelf betalen. Dit gebeurt via een factuur die je elke maand ontvangt.
Bij de intake kan er, indien gewenst, meer informatie gegeven worden zodat je een inschatting kan maken van de eigen bijdrage.
Bij opname wordt gevraagd om een opnameverklaring te ondertekenen. In dit document worden de financiële aspecten van een opname in ons ziekenhuis toegelicht.
Na ontvangst van de eerste factuur wordt een informatiemoment georganiseerd om de kosten vermeld op de factuur toe te lichten.

Voor inlichtingen over prijzen en facturen kan je steeds terecht bij de Administratie.